|
|

Sää. Kürdǝmir Rayonu , Azerbaidžan


Select city

Abaskhanly
Arabbazarly
Atakişili
Axtaçı
Bağban
Bala Kǝngǝrli
Bala-Muradkhan
Bǝyi
Binasli
Böyük Kǝngǝrli
Carlı
Çǝrtǝyǝz
Cǝyli
Chelsorsor
Çöhranlı
Çölǝrǝb
Dayıkazımlı
Dǝyirmanlı
Ərǝb Qubalı
Ərǝbxana
Ərşǝli
Gamzaly
İsmayıllı
Karadzhaly
Karagodzhaly
Karrar
Khalilli
Khyrdapay
Köhünlü show map - 2
Kürdbayram
Kürdǝmir

Alkuun

Sää Kürdǝmir Rayonu, Azerbaidžan Sivu 1